สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือและการบริการของศูนย์รังสีรักษาทุกแห่งเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สำหรับชี้แจงหน่วยงานที่พิจารณาจัดสรรบุคลากรและเครื่องมือทางรังสีรักษา และเผยแพร่แก่สาธารณชน โดยยึดรูปแบบการรายงานตาม UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

          ทางสมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกสถาบัน ซึ่งมีผู้ประสานงานที่แจ้งไว้ล่าสุดตามรายชื่อที่แนบมาด้วย ได้ download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและดูรายละเอียดข้อตกลงความหมายของข้อมูลที่ต้องรวบรวมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมฯ www.thastro.org และดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ที่ วารุณี อังทองกำเนิด email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมเผยแพร่ในเว็บไซด์และวารสารมะเร็งวิวัฒน์เป็นประจำทุกปีต่อไป

          ในปี 2557 ทางสมาคมฯ มีความประสงค์จะรวบรวมข้อมูล ระยะเวลารอการเริ่มรังสีรักษาของทุกสถาบัน เป็นปีแรก ซึ่งจะแยกรายงานในภาพรวมโดยไม่เปิดเผยชื่อสถาบัน

 


กิจกรรม-ประชุมวิชาการ

พฤศจิกายน 2017
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

Today164
Yesterday359
This week1152
This month7167
Total374938

Powered by CoalaWeb