ด้วยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการประชุมโรคมะเร็งสหสาขา ครั้งที่ 2 /2559 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ก้าวทันและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว่างวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานกับสภาวะของประเทศไทย

ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และกรุณาส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มการจองที่พักกลับมายังสมาคมฯ


กิจกรรม-ประชุมวิชาการ

พฤศจิกายน 2017
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

Today164
Yesterday359
This week1152
This month7167
Total374938

Powered by CoalaWeb