ด้วยสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2560  ครั้งที่ 28 ระหว่าง วันที่ 10 – 12  มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จ.อุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างแพทย์   นักฟิสิกส์   นักรังสีการแพทย์   พยาบาล   ตลอดจนผู้สนใจ  อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย


กิจกรรม-ประชุมวิชาการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

Today418
Yesterday319
This week418
This month7975
Total340500

Powered by CoalaWeb