• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
The 17th Refresher Course For Residents In Radiation Oncology
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมจงจินต์ ภัทรมนตรี อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และ ทาง Online Virtual Meeting


ลงทะเบียน Refresher Course

Refresher Course ประจำปี 2565
- คุณสามารถทราบประวัติการลงทะเบียน หรือ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้โดยต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการลงทะเบียนประชุม
- หากยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ สมัครสมาชิก จากหน้าเว็บไซต์