• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
background

ANNUAL MEETING

Registration Fee

ค่าลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 31

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
แพทย์ 2,000 บาท
นักฟิสิกส์ , พยาบาล , นักรังสีการแพทย์ 1,300 บาท
แพทย์ประจำบ้าน , นักศึกษาปริญญาโท 1,300 บาท

การชำาระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : “สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อการประชุมใหญ่”
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี : 051-2-45376-5
หลักจากชำระค่าบริการกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาสมาคมรังสีรักษาฯ
E-mail : thastro2010@gmail.com